Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Το ταξιδιωτικό γραφείο ΗΙΜΑΛΑΥΑ TRAVEL A.E. από το 1984 δραστηριοποιείται στις Τ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/20/2022 9:50:21 AM
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΤΕΙ (ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ η οποία προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/2/2022 1:38:18 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Από το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού & Εφήβου στην Πάτρα προσφέρονται δύο (2) θέσεις ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/30/2022 9:01:13 AM
Αγγελία πρακτικής άσκησης τμήμα ΛΟ.ΧΡΗ.
Προσφέρεται  από την εταιρεία Mazars μία (1) θέση πρακτικής άσκησης για το τμήμα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/6/2022 12:05:36 PM
Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 1/5/2022
Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση 38866/2022  (ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2022 1:43:43 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.αναζητά για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής,...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2022 8:24:00 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία Νίκας στον Άγιο Στέφανο Αττικής ζητάει να απασχολήσει τρία άτομα με κ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2022 8:58:52 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο και εδρεύει στην Κηφ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/30/2022 9:12:51 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία Landis+Gyr με έδρα τον Ισθμό της Κορίνθου, ενδιαφέρεται να απασχολήσε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/24/2022 12:38:20 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι φοιτητές που ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση την 01-04-2022 και συμμετέχουν...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/24/2022 12:27:42 PM