Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/15/2021 11:36:38 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/14/2021 12:46:00 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ. ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται σήμερα Τρίτη 12.10.2021  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Ά...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/12/2021 11:15:13 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/11/2021 11:11:02 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης από την κλινική Άγιος Λουκάς στην Θεσ/νίκη. Γ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 11:29:42 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 9:27:06 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης του τμήματο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 8:54:06 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση "ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 1:13:36 PM
ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4406/24.09.2021 η υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Α...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 9:33:07 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η πρόσκληση (25/8- 10/9...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/22/2021 2:00:58 PM