Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία VOICELAND με έδρα τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/7/2022 9:10:58 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχαν...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/23/2021 8:57:29 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2ης πρόσκλησης τμήμα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/20/2021 8:35:23 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης του τμήματος Επι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/19/2021 12:01:04 PM
Φ.Ε.Κ 4766, 16.10.2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/18/2021 9:16:04 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση των οριστικών  αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης του τμήματο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/18/2021 8:20:22 AM
Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/15/2021 11:36:38 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/14/2021 12:46:00 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ. ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται σήμερα Τρίτη 12.10.2021  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Ά...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/12/2021 11:15:13 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/11/2021 11:11:02 AM