Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής ΆσκησηςΕδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα που υποβάλλεται στο γραφείο πρακτικής άσκησης μετά την επιλογή σας στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και τα έντυπα που αφορούν την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης με το χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.


Α) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.


Β) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.


Δ) ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.


Ε) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.


ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. 

--> Μετά την επιλογή σας στο  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Π.Α. συμπληρώνετε τα παρακάτω έντυπα:--> Έντυπα ενδιάμεσης παρακολούθησης στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Π.Α.

--> Έντυπα ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης στο χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.
Α3.Ανακοίνωση για Υποβολή Αιτήσεων για ΠΑ ΔΕΟ για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΟ.ΧΡΗ.
Β4.Ανακοίνωση για Υποβολή Αιτήσεων για ΠΑ ΛΟΧΡΗ για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ. ΤΕ.ΤΡΟ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη