Ανακοινώσεις http://dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/rss?Scope=fp ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11245.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2ης πρόσκλησης τμήματος Γεωπονίας. Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω  αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . </p> 2021-10-20T08:35:23.0000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11199.html <p>Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσκληση του τμήματος Γεωπονίας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο ή στον ακόλουθο σύνδεσμο του τμήματος: http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/news-announcements . Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 11.10.21 έως και 15.10.21, ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας του τμήματος:  tg@us.uop.gr . </p> 2021-10-11T11:11:02.0000000 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11160.html <p>Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η πρόσκληση (25/8- 10/9/2021), ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση για αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22 Σεπτεμβρίου έως και 06 Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-aski...</p> 2021-09-22T14:00:58.0000000 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11157.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας. </p> 2021-09-21T14:26:38.0000000 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2η ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11142.html <p>Το Σάββατο   18/09/2021 στις 18:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων). Δείτε παρακάτω την πρόσκληση. </p> 2021-09-17T17:22:57.0000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11124.html <p><span style="" trebuchet="" ms";="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> Αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. <span style="font-family: " trebuchet="" ms";="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων. </p> 2021-09-13T19:46:34.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11103.html <p><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Century Gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family: "Arial Unicode MS""> <span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: "Century Gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS""> <span style="font-family:"Century Gothic",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS""> <span style="font-family:"Century Gothic",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS""> <span style="font-family:"Century Gothic",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS""> <span style="font-family:"Century Gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS"">Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση <span style="font-family:"Century Gothic",...</p> 2021-08-25T12:06:08.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11100.html <p>Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 25 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 1.Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος. β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” (βλ. 3. Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στ...</p> 2021-08-25T11:49:33.0000000 ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11060.html <p>Το Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης σε φοιτητή/τρια για την πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε: Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος Κεντρικό κατάστημα: 12ο ΧΛΜ. ΠΕΟ Καλαμάτας - Τριπόλεως, 240 09, Αριοχώρι Μεσσηνίας Τ: 27210 27558 | Κ: 697 6067 118 Υποκατάστημα: Έναντι Δημοτικού Σχολείου, 240 02, Μελιγαλάς Μεσσηνίας Τ: 27240 23236 | Κ: 6973 982494 www.e-kontopoulos.gr | info@e-kontopoulos.gr </p> 2021-04-19T12:34:56.0000000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11056.html <p>Ανάρτηση πίνακα για το τμήμα Γεωπονίας με την επιλογή φοιτητή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» ως ΑΜΕΑ εκτός διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με το 2/474/29-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και το υπ’ αριθμ. 8/9-4-2021 θέμα 1 ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμήματος Γεωπονίας . Πίνακας 2β: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ . Δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος . </p> 2021-04-14T11:26:16.0000000 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11035.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος. </p> 2021-03-22T09:25:13.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: Πρακτική Άσκηση Νέες Διορίες για εκτός ΕΣΠΑ και λοιπές ενημερώσεις http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11010.html <p>Ενημέρωση για το τμήμα Γεωπονίας: Όσοι δεν υπέβαλλαν αίτηση λόγω του ότι ήταν κοντά στην εύρεση φορέα αλλά δεν βρήκαν,μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  μέχρι  και  τα  μεσάνυχτα  της Παρασκευής  12/3/21. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος . </p> 2021-03-12T09:08:02.0000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11009.html <p>Αναρτώνται σήμερα 11.03.2021 τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος Γεωπονίας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος . Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 11.03.2021 έως και 18.03.2021, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας: tg@us.uop.gr. Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων πρακτικής άσκησης Έντυπο ένστασης </p> 2021-03-11T10:56:39.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10988.html <p>Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε διευκρινήσεις εκ μέρους της Επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος Γεωπονίας που αφορούν την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 καθώς και άλλα ζητήματα. 1. Διευκρινήσεις για την πρακτική άσκηση </p> 2021-02-18T10:44:01.0000000 Ενημέρωση για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10971.html <p>Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση Αξιότιμοι συνάδελφοι, Με την παρούσα προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας ( Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων ), Το Σάββατο, στις 13/2/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meet.jit.si/thelwnakanwpraktiki θα χαρώ να τα πούμε και να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες σας. Με τιμή, Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χρήστος Μουρούτογλου Λέκτορας Εφαρμογών </p> 2021-02-10T10:20:47.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10960.html <p><span style="" trebuchet="" ms",sans-serif"=""> Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 08 έως και 03 Μαρτίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. <span style="font-family:" trebuchet="" ms",sans-serif;mso-fareast-font-family:="" "arial="" unicode="" ms""=""> Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή θα εκδίδεται κατ’ ευθείαν από την Γραμματεία του Τμήματος και θα δίνεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την αξιολόγηση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ...</p> 2021-02-08T13:06:30.0000000 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10925.html <p>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Παρακαλώ, όπως εγγραφείτε στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στο νέο eclass, απ' όπου μπορείτε να ενημερώνεστε αλλά και να ενημερώνετε την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας σχετικά με ζητήματα που σας αφορούν. Η υπερσύνδεση είναι: https://eclass.uop.gr/courses/1208/ και το βρίσκετε στο : ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-->Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών-->Μαθήματα παλαιοτέρων ετών Για την επιτροπή πρακτικής άσκησης, και Επιστ. Υπεύθ. του προγράμματος πρακτικής ΕΣΠΑ για το Τμήμα Γεωπονίας Χρήστος Μουρούτογλου </p> 2020-11-23T15:23:26.0000000 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10916.html <p>ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Πρακτική Άσκηση Νοέμβριος 2020 Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη (υπεύθυνου για θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), οι δυνατότητες που έχετε για το διάστημα από 7- 30 Νοεμβρίου σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι είτε η εξ αποστάσεως εργασία ή η αναστολή της για το ανωτέρω διάστημα. ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: (1) Ενημερώστε με email το φορέα πρακτικής άσκησης, ενημερώνοντας για την συμφωνία/διαφωνία σας να τεθείτε σε καθεστώς τηλεργασίας. (2) Δεν μετακινείστε (9/11/2020), για να μεταβείτε στο φορέα πρακτικής άσκησης, διότι η μετακίνηση θα είναι παράνομη. Δεν θα προσμετρηθεί ως ημέρα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. (3) Περιμένετε την απόφαση του φορέα περί τηλεργασίας ή αναστολής της άσκησης. Αν ο φορέας σας ζητήσει δι...</p> 2020-11-09T14:18:57.0000000 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10895.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του τμήματος Γεωπονίας. Τα αποτελέσματα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο </p> 2020-10-14T16:41:55.0000000 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10846.html <p><div segoe="" ui",="" tahoma,="" arial,="" verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: " align="justify"> Αναρτήθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος Γεωπονίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. <div segoe="" ui",="" tahoma,="" arial,="" verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: " align="justify"> Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 06.10.2020 – 12.10.2020 ώρα 12:00 τ...</p> 2020-10-05T17:45:06.0000000