Ανακοινώσεις http://dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/rss?Scope=covid Φ.Ε.Κ 4766, 16.10.2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11237.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Η απόφαση, μεταξύ άλλων,  αφορά   στους καταρτιζόμενους / μαθητευόμενους / σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκ- παιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Φ.Ε.Κ 4766, 16.10.2021,  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 . Για την πρακτική άσκηση δείτε το άρθρο 1, σελίδα 62741. </p> 2021-10-18T09:16:04.0000000 ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11171.html <p>Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4406/24.09.2021 η υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022". </p> 2021-09-27T09:33:07.0000000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11145.html <p>Σύμφωνα με το νόμο 4829, <span style="font-family: " trebuchet="" ms";="" font-size:="" medium;"=""> Φ.Ε.Κ.166, 10-9-2021 <span style="font-family: " trebuchet="" ms";="" font-size:="" medium;"="">ενημερωθείτε για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid 19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας και  της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, (άρθρο 36, σελίδα 9400). </p> 2021-09-20T11:11:56.0000000 Σχετικά με την διενέργεια self test σε φοιτητές πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11068.html <p>Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με φυσική παρουσία, παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τα δύο επισυναπτόμενα ΦΕΚ, όπου αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (έχουμε επισημάνει με κίτρινο χρωματισμό κάποια βασικά σημεία, ωστόσο διαβάστε προσεκτικά ολόκληρα τα δύο ΦΕΚ).  Στα εν λόγω ΦΕΚ δίνονται και εναλλακτικές δυνατότητες (αντί για δωρεάν self test) διενέργειας του ελέγχου μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής δομής (Άρθρο 3, παράγραφος 9 της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που επισυνάπτεται ως ΦΕΚ 1). Επίσης, για τους φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4  της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που...</p> 2021-05-21T10:13:32.0000000 Διαδικασίες για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11067.html <p>Σχετικά με την επανέναρξη με φυσική παρουσία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ , απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: 1.    Να εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου σχετική απόφαση επανεκκίνησης και αυτή η απόφαση θα αποτελέσει την Εγκριτική Απόφαση , η οποία στη συνέχεια θα σας αποσταλεί προκειμένου οι φορείς να την χρησιμοποιήσουν για να υποβάλλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, διορθώνοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α. (θα αναφέρεται στην Εγκριτική Απόφαση), καθώς λόγω των μέτρων αναστολής, θα πρέπει να επεκταθεί το χρονικό διάστημα για να συμπληρωθεί η απαιτούμενη εξάμηνη διάρκεια της Π.Α . Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης Π.Α. με φυσική παρουσία προγραμματίζεται η 24.05.2021. 2....</p> 2021-05-13T08:41:42.0000000 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11066.html <p><span style="" trebuchet="" ms";"="">Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. <font style="" trebuchet="" ms";"="">Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28503-Τ.Β.' 1872-8.5.2021 (επισυνάπτεται παρακάτω) ε ξαιρέθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του νέου κορωνοϊού από 10 Μαΐου 2021 . Λόγω όμως του υποχρεωτικού μέτρου περί διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 ( Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 - ΦΕΚ Τ.Β'1866/ 07.05.2021 & Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 - Τ.Β.'1588-19.4.2021 ) <span trebuchet="" ms";="" font-size:="" 13.3333px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" normal;"="" style="">, για το οποίο ενημερωθήκατε ήδη από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων σας,  η...</p> 2021-05-09T15:22:53.0000000 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ. http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11065.html <p><span style="font-family: "Trebuchet MS";">Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 - ΦΕΚ Τ.Β' 1866 / 07.05.2021 " <span style="font-family: "Trebuchet MS";">Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων". Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) φοιτητές του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, που πραγματοποιούν κλινικές ασκήσεις, β) φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, που πρ...</p> 2021-05-09T14:46:00.0000000 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ.10.05.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11062.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 27683- ΦΕΚ Τ.Β' 1814 / 29.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα  για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10.05.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 21309 "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και 10.05.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 27683- ΦΕΚ...</p> 2021-05-03T09:53:43.0000000 NΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ.03.05.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11061.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 26380- ΦΕΚ Τ.Β' 1682 / 24.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα  για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Μ. Δευτέρα, 26.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 03.05.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 20249 "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 26.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 03.05.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 26380- ...</p> 2021-04-25T10:10:51.0000000 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 26.04.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11059.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 24489- ΦΕΚ Τ.Β' 1558 / 17.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 19.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 18417: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 19.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 26.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 24489- Φ...</p> 2021-04-17T19:53:23.0000000 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 19.04.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11055.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 22439- ΦΕΚ Τ.Β' 1441 / 10.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 12.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 17361: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 12.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 19.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. <br style="font-family: " sego...</p> 2021-04-11T14:17:20.0000000 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 12.04.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11047.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 20651- ΦΕΚ Τ.Β' / 03.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 15864: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 05.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 12.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 20651- ΦΕΚ Τ.Β' ...</p> 2021-04-05T08:17:48.0000000 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 05.04.2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11045.html <p>Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Δ1αΓ.Π.οικ. 18877, Τεύχος Β'  1194/27.03.21 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 29.03.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 14376: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 29.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 05.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ . Οι φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση...</p> 2021-03-29T09:20:27.0000000 Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698, Τεύχος Β' 1076/20.03.21 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11034.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698, Τεύχος Β'  1076/20.03.21 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 13043: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 20.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 29.03.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698,...</p> 2021-03-22T09:00:47.0000000 Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 16320, Τεύχος Β' 996/13.03.21 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11013.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 16320, Τεύχος Β'  996/13.03.21 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 11591: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 16.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 22.03.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 16320, Τ...</p> 2021-03-16T09:15:54.0000000 ΚΥΑ Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 13805- ΦΕΚ Τ.Β' 843, 03-03-2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/11002.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 13805/2021 -ΦΕΚ 843/Β/03-03-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 10013: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 04.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 16.03.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. ΚΥΑ Αριθμ....</p> 2021-03-04T12:09:54.0000000 ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 12639/2021 -ΦΕΚ 793/Β/27-2-2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10993.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639/2021 -ΦΕΚ 793/Β/27-2-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 <span style="" trebuchet="" ms";"=""> στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 8967: <span style="" trebuchet="" ms";="" font-size:="" 13.3333px;"=""> "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 01.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 08.03.2021 ...</p> 2021-02-28T14:56:58.0000000 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 9147 - ΦΕΚ Τ.Β' 534, 10-02-2021 http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10979.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 9147-ΦΕΚ 534 Β΄,10.02.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 5115: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 11.02.2021 και ώρα 6:00 έως και 01.03.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1α...</p> 2021-02-12T10:46:42.0000000 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-Δ1αΓ.Π.οικ. 8378-05.02.2021ΦΕΚ 454 Β' http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10954.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378-ΦΕΚ 454 Β΄,05.02.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 4287: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 06.02.2021 και ώρα 6:00 έως και 15.02.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Δ1αΓ.Π...</p> 2021-02-07T14:21:59.0000000 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΦΕΚ 29-01-21 / 341Β' http:/dasta.teipel.gr:80/Internship/Announcements/10953.html <p>Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 -29.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 3218: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 30.01.2021 και ώρα 6:00 έως και 08.02.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. <span style="line...</p> 2021-01-31T11:12:57.0000000