Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια 600€ το μήνα καθαρά. Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα emails dkogia@elpen.gr και vkolyda@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/23/2021 8:57:29 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/19/2021 12:01:04 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ. ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται σήμερα Τρίτη 12.10.2021  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος . Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν έως και  18.10.2021, με αποστολή στο email της γραμματείας: tetro@us.uop.gr Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο παρακάτω:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/12/2021 11:15:13 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Παρακαλώ όπως δείτε στο συνημμένο, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για πρακτική άσκηση από την εταιρεία SPARTA GOURMET S.A  με έδρα την Σπάρτη, για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/15/2021 3:28:23 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Την Τετάρτη   15/09/2021 στις 19.00 μμ  θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του Microsoft.teams   για να ενημερωθούν όσοι φοιτητές επιθυμούν για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του χειμερινού εξαμήνου  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Δείτε παρακάτω την πρόσκληση.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/13/2021 7:57:44 PM
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 01/9 έως και 3/10/2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2021 10:12:44 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/19/2021 1:40:39 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕΤΡΟ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Αναρτώνται σήμερα 04.03.2021 τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν έως και 10.03.2021,με αποστολή στο e-mail της γραμματείας: tetro@us.uop.gr Πατήστε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος . Έντυπο ένστασης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2021 12:34:06 PM
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Σας ενημερώνουμε ότι, η ώρα συνάντησης της ενημέρωσης για την πρακτική άσκηση για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στις 16/02/2021 αλλάζει από 18:00 στις 17:30 μ.μ.. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης παραμένει ο ίδιος. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κουτρουμπής Φ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/16/2021 9:50:56 AM
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 08 έως και 26 Φεβρουαρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/8/2021 11:38:39 AM
Σελίδα 1 από 5, Βρέθηκαν 42 εγγραφή/ες