Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Λογοθεραπείας
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση των οριστικών  αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης του τμήματος Λογοθεραπείας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα παρακάτω καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/18/2021 8:20:22 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 05/10/2021 έως 12/10/2021 με αποστολή στο email της γραμματείας του Τμήματος: gramlogo@uop.gr ή gramlogo@go.uop.gr. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://slt.uop.gr/ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 9:27:06 AM
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 09.09.2021 έως και 01.10.2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Η πρότυπη σχετική αί...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/9/2021 10:40:15 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΓΟΣ ( ΑΘΗΝΑ ) ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2022. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2106916094 (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 13:00 – 20:00.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/7/2021 4:55:27 PM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Λογοθεραπείας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα αρχεία. Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/18/2021 1:04:24 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Αναρτώνται σήμερα 5/3/2021 τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση του τμήματος Λογοθεραπείας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος . Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 08/03/2021 έως 12/03/2021 με αποστολή στο e-mail της γραμματείας του τμήματος: gramlogo@us.uop.gr Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα παρακάτω καθώς και το έντυπο της ένστασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Β-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΣΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ  5 Β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/5/2021 9:16:16 AM
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 09.02.2021 έως και 01.03.2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης , από αρμόδιο κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. Η πρότυπη σχ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/9/2021 5:18:27 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2019 1:23:16 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 15-9-2017  ΕΩΣ ΚΑΙ 22-9-2017. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/15/2017 9:56:36 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο 2016-17 (Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:39:28 AM
Σελίδα 1 από 2, Βρέθηκαν 17 εγγραφή/ες