Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Γεωπονίας (Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας)
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2ης πρόσκλησης τμήματος Γεωπονίας. Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω  αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/20/2021 8:35:23 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσκληση του τμήματος Γεωπονίας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο ή στον ακόλουθο σύνδεσμο του τμήματος: http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/news-announcements . Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 11.10.21 έως και 15.10.21, ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας του τμήματος:  tg@us.uop.gr .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/11/2021 11:11:02 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η πρόσκληση (25/8- 10/9/2021), ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση για αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22 Σεπτεμβρίου έως και 06 Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-aski...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/22/2021 2:00:58 PM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/21/2021 2:26:38 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2η ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το Σάββατο   18/09/2021 στις 18:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων). Δείτε παρακάτω την πρόσκληση.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/17/2021 5:22:57 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22
Αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/13/2021 7:46:34 PM
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση
Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/25/2021 12:06:08 PM
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 25 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 1.Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος. β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει ότι πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” (βλ. 3. Υποχρεωτικές και Αναγκαίες Προϋποθέσεις, για συμμετοχή στ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/25/2021 11:49:33 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Το Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης σε φοιτητή/τρια για την πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε: Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος Κεντρικό κατάστημα: 12ο ΧΛΜ. ΠΕΟ Καλαμάτας - Τριπόλεως, 240 09, Αριοχώρι Μεσσηνίας Τ: 27210 27558 | Κ: 697 6067 118 Υποκατάστημα: Έναντι Δημοτικού Σχολείου, 240 02, Μελιγαλάς Μεσσηνίας Τ: 27240 23236 | Κ: 6973 982494 www.e-kontopoulos.gr | info@e-kontopoulos.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/19/2021 12:34:56 PM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Ανάρτηση πίνακα για το τμήμα Γεωπονίας με την επιλογή φοιτητή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» ως ΑΜΕΑ εκτός διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με το 2/474/29-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και το υπ’ αριθμ. 8/9-4-2021 θέμα 1 ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμήματος Γεωπονίας . Πίνακας 2β: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ . Δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/14/2021 11:26:16 AM
Σελίδα 1 από 5, Βρέθηκαν 48 εγγραφή/ες