Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 08-08-2022 έως και 23-08-2022 για την επικοινωνίας σας  με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ να αποστέλλετε  e-mails στις παρακάτω διευθύνσεις: a.chounti@go.uop.gr και v.apostolopoulou@go.uop.gr. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/4/2022 10:52:43 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πολυεθνική εταιρεία IMERYS προσκαλεί φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις διευθύνσεις της εταιρείας (Accounting, Finance and Business). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : vasiliki. mavrokefalou@imerys.com Ακολουθεί  συνημμένο αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/20/2022 11:54:00 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η AMHES PHARMA www.amhes.com προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ, στο πλαίσιο των σπουδών τους, του ·    Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ·    Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ·     Λογιστικής ·     Marketing & Διαφήμισης ·     Διοίκησης Επιχειρήσεων για τα παρακάτω τμήματα: Λογιστηρίου / Accounting trainee Marketing & Επικοινωνία / Marketing trainee ∆ιοικητικές Υπηρεσίες Παρέχονται: Σύγχρονο και νεανικό εργασιακό περιβάλλον Πραγματική εμπειρία και εκπαίδευση Προοπτικές εξέλιξης Πλήρης και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή Συστατική επιστολή Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα «Πρακτική Άσκηση»  στο info@amhes.com ή μπορούν να καλέσουν στο 2110 123 575
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/11/2022 10:29:30 AM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πιστοποίηση Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ μέσω ΑΑΔΕ Σας ενημερώνουμε για μια νέα λειτουργικότητα που αφορά τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα έχει προστεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ, η δυνατότητα πιστοποίησης του λογαριασμού του Φορέα Υποδοχής μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με τη λειτουργικότητα αυτή ο χρήστης μπορεί να προβεί σε πιστοποίηση του λογαριασμού του εισάγοντας τα διαπιστευτήρια TaxisNet του Φορέα και επιβεβαιώνοντας ότι τα στοιχεία που επιστρέφονται από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ είναι ορθά. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πιστοποίησης ενός Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και όχι το μοναδικό, καθώς σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ο χρήστης μπορεί να προβεί σε αποστολή της Βεβαίωσης ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/4/2022 11:30:19 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Το ταξιδιωτικό γραφείο ΗΙΜΑΛΑΥΑ TRAVEL A.E. από το 1984 δραστηριοποιείται στις Τουριστικές Υπηρεσίες και απασχολεί 22 άτομα. Λειτουργεί με την άδεια της ΙΑΤΑ και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές από  το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης  με δυνατότητα πολύπλευρης απασχόλησης σε όλα τα τμήματα εισερχόμενου, εξερχόμενου και εσωτερικού τουρισμού. Αποστολή βιογραφικών και ενδιαφέροντος στο e-mail: markella@himalayatravel.gr Μαρκέλλα Δημοπο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/20/2022 9:50:21 AM
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΤΕΙ (ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ η οποία προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας. Για πληροφορίες ακολουθεί συνημμένο αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/2/2022 1:38:18 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Από το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού & Εφήβου στην Πάτρα προσφέρονται δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης. Για πληροφορίες επικοινωνίας  και για  το αντικείμενο των θέσεων ακολουθεί συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/30/2022 9:01:13 AM
Αγγελία πρακτικής άσκησης τμήμα ΛΟ.ΧΡΗ.
Προσφέρεται  από την εταιρεία Mazars μία (1) θέση πρακτικής άσκησης για το τμήμα του Payrollγια χρονικό διάστημα 3-6 μήνες.Η αγγελία έχει αναρτηθεί και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου ο κωδικός group είναι: 214977 και ο τίτλος θέσης ‘Βοηθός Μισθοδοσίας’ που απευθύνεται στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθεί συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/6/2022 12:05:36 PM
Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 1/5/2022
Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση 38866/2022  (ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022) "Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες",  για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €), από 01.05.22 . Η μηνιαία αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή/τριας στον ιδιωτικό τομέα καθορίζεται στο ποσό των: 31,85 x 80 % x 25= 637,00 ευρώ το μήνα.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2022 1:43:43 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.αναζητά για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής, 2 φοιτητές και συγκεκριμένα: 1.     Ένα φοιτητή ως Μηχανικός Λογισμικού-Προγραμματιστής(software Engineer) στην γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού JAVA ή MICROSOFT 2.     Και ένα φοιτητή, στο πεδίο του WEB Design (front end developer) για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2022 8:24:00 AM
Σελίδα 1 από 53, Βρέθηκαν 524 εγγραφή/ες