Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για Πρακτική Άσκηση Χειμ. εξ. 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα  στο συνημμένο αρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/15/2021 11:36:38 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο παρακάτω αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/14/2021 12:46:00 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ. ΤΕ.ΤΡΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται σήμερα Τρίτη 12.10.2021  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος . Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν έως και  18.10.2021, με αποστολή στο email της γραμματείας: tetro@us.uop.gr Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο παρακάτω:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/12/2021 11:15:13 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσκληση του τμήματος Γεωπονίας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο ή στον ακόλουθο σύνδεσμο του τμήματος: http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/news-announcements . Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 11.10.21 έως και 15.10.21, ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας του τμήματος:  tg@us.uop.gr .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/11/2021 11:11:02 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης από την κλινική Άγιος Λουκάς στην Θεσ/νίκη. Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 11:29:42 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 05/10/2021 έως 12/10/2021 με αποστολή στο email της γραμματείας του Τμήματος: gramlogo@uop.gr ή gramlogo@go.uop.gr. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://slt.uop.gr/ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 9:27:06 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις πρακτικής άσκησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η περίοδος υποβολής ενστάσεως έναντι του Προσωρινού Πίνακα είναι από 6 έως και 12 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00. Η ένσταση (σε word – σε pdf) για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ΚΑΙ ηλεκτρονικά εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2021 8:54:06 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση "ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ)". Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 24 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html για το Τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γρα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 1:13:36 PM
ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4406/24.09.2021 η υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022". Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω το ΦΕΚ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 9:33:07 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η πρόσκληση (25/8- 10/9/2021), ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση για αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22 Σεπτεμβρίου έως και 06 Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-aski...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/22/2021 2:00:58 PM
Σελίδα 1 από 47, Βρέθηκαν 467 εγγραφή/ες