Εφαρμογή
ΦΕΚ B 4406 – 24.09.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4406/24.09.2021 η υπ. αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022".

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων