Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων