Εφαρμογή
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο 4829, Φ.Ε.Κ.166, 10-9-2021 ενημερωθείτε για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid 19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας και  της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, (άρθρο 36, σελίδα 9400).
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων