Εφαρμογή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2η ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Το Σάββατο   18/09/2021 στις 18:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων).

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων