Εφαρμογή
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22


Αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22.

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων