Εφαρμογή
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση


  

Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Με την παρούσα προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων),

την Παρασκευή, στις 27/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meetingsamer5.webex.com/meet/cmour

θα χαρώ να τα πούμε και να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες σας.

 

                                                                                                      Με τιμή,

                                                                             Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής

                                                                              πρακτικής άσκησης του Τμήματος

                                                                                                            

                                                                                    Χρήστος Μουρούτογλου

                                                                                       Λέκτορας Εφαρμογών

                                                                                                         


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων