Εφαρμογή
Σχετικά με την διενέργεια self test σε φοιτητές πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία
Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με φυσική παρουσία, παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τα δύο επισυναπτόμενα ΦΕΚ, όπου αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (έχουμε επισημάνει με κίτρινο χρωματισμό κάποια βασικά σημεία, ωστόσο διαβάστε προσεκτικά ολόκληρα τα δύο ΦΕΚ).  Στα εν λόγω ΦΕΚ δίνονται και εναλλακτικές δυνατότητες (αντί για δωρεάν self test) διενέργειας του ελέγχου μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής δομής (Άρθρο 3, παράγραφος 9 της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που επισυνάπτεται ως ΦΕΚ 1). Επίσης, για τους φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4  της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 07.05.2021 που επισυνάπτεται (ΦΕΚ 1), το οποίο παραπέμπει στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18.4.2021 ΚΥΑ που επίσης επισυνάπτεται (ως ΦΕΚ 2). Για τα εν λόγω ΦΕΚ (τα οποία σας έχουν αποσταλεί ξανά πριν μέρες από τους Υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας και είχαν ήδη αναρτηθεί και στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ) να τα προωθήσετε και στους φορείς σας για ενημέρωση.


Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων