Εφαρμογή
Διαδικασίες για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Σχετικά με την επανέναρξη με φυσική παρουσία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:
1.    Να εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου σχετική απόφαση επανεκκίνησης και αυτή η απόφαση θα αποτελέσει την Εγκριτική Απόφαση, η οποία στη συνέχεια θα σας αποσταλεί προκειμένου οι φορείς να την χρησιμοποιήσουν για να υποβάλλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, διορθώνοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α. (θα αναφέρεται στην Εγκριτική Απόφαση), καθώς λόγω των μέτρων αναστολής, θα πρέπει να επεκταθεί το χρονικό διάστημα για να συμπληρωθεί η απαιτούμενη εξάμηνη διάρκεια της Π.Α. Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης Π.Α. με φυσική παρουσία προγραμματίζεται η 24.05.2021.
2.    Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ1866/τ.Β'/07.05.2021, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για  τους φοιτητές που πραγματοποιούν Π.Α. με φυσική παρουσία καθώς και η δήλωση του αποτελέσματος στην σχετική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/, θα πρέπει, παράλληλα να ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η δωρεάν προμήθεια του self test μέσω των φαρμακείων από τους ασκούμενους φοιτητές.

Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση ως προς την ακριβή ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία του Προγράμματος ΕΣΠΑ (πιο πιθανή ημερομηνία η 24.05.2021). Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως και με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ αλλά και από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του τμήματός τους. Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε καθημερινά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τις ανακοινώσεις στο παρόν site.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων