Εφαρμογή
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28503-Τ.Β.' 1872-8.5.2021 (επισυνάπτεται παρακάτω) εξαιρέθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του νέου κορωνοϊού από 10 Μαΐου 2021.

Λόγω όμως του υποχρεωτικού μέτρου περί διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 - ΦΕΚ Τ.Β'1866/ 07.05.2021 & Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 - Τ.Β.'1588-19.4.2021), για το οποίο ενημερωθήκατε ήδη από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων σας,  η επιστροφή στους φορείς άσκησης δεν είναι εφικτό να γίνει άμεσα, παρότι η άρση της απαγόρευσης ισχύει από 10 Μαΐου, διότι για την τήρηση των προβλέψεων απαιτείται σειρά διευθετήσεων.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που λαμβάνετε με e-mail ή μέσω e-class από τους Υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων σας και παρακολουθείτε τακτά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησηςπροκειμένου να γίνει σωστά η επανεκκίνηση της πρακτικής σας άσκησης με φυσική παρουσία. Ενημερώστε και τους φορείς σας ότι είσαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους υπευθύνους του Τμήματός σας και θα τους ενημερώνετε για την εξέλιξη της διαδικασίας.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων