Εφαρμογή
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ.10.05.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 27683- ΦΕΚ Τ.Β' 1814 / 29.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα  για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10.05.2021 και ώρα 6:00.

Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 21309 "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών".

Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 03.05.2021 και ώρα 6:00 έως και 10.05.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων