Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Το Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης σε φοιτητή/τρια για την πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε:

Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος

Κεντρικό κατάστημα:

12ο ΧΛΜ. ΠΕΟ Καλαμάτας - Τριπόλεως,

240 09, Αριοχώρι Μεσσηνίας

Τ: 27210 27558 | Κ: 697 6067 118

Υποκατάστημα:

Έναντι Δημοτικού Σχολείου,

240 02, Μελιγαλάς Μεσσηνίας

Τ: 27240 23236 | Κ: 6973 982494

www.e-kontopoulos.gr | info@e-kontopoulos.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων