Εφαρμογή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων  πρακτικής άσκησης για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο. Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων